Markbud Service Sp. z o.o.

MARKBUD SERVICE Sp. z o.o. oferuje usługi projektowania, dostawy i montażu “pod klucz” kompletnych instalacji przeciwpożarowych. Zakres obejmuje instalacje tryskaczowe, instalacje hydrantowe, instalacje technologiczne pompowni ppoż., instalacje gazowe, systemy sterowania i monitoringu. Markbud Service Sp. z o.o. oferuje również roboty spawalnicze, remontowe, montażowe praktycznie dla wszystkich branż instalacyjnych. Dysponujemy organizacyjnymi i technicznymi możliwościami świadczenia tych usług w formie zarówno realizacji kompletnych zleceń jak również wybranych zakresów w zależności od potrzeb Zlecającego.

Mocną stroną firmy jest realizacja usług w sposób kompleksowy na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”. W tym zakresie bazujemy na sprawdzonej w dotychczasowych dokonaniach wiedzy i umiejętności projektantów z którymi współpraca poprzez etap opracowania projektu oraz realizację instalacji gwarantuje finalną wysoką jakość produktu.

Oferujemy projektowanie i wykonanie instalacji we wszystkich standardach obowiązujących w branży ochrony przeciwpożarowej takimi jak NFPA, FM, VdS i PN.

MARKBUD SERVICE Sp. z o.o. jest trwale związany z uznanym wykonawcą systemów przeciwpożarowych. Taki związek poszerza spektrum świadczonych usług i stanowi fundament dla utrwalania łańcucha wartości na który składa się projektowanie, dostawy, montaż i serwis w trakcie eksploatacji. Realizacja wspólnych celów pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału w zakresie organizacji i kompletacji dostaw, marketingu, zarządzania projektami oraz zasobami finansowymi i pracowniczymi.

 

O FIRMIE

Misja firmy
Gwarancja firmy

ZAKRES KOMPETENCJI

  • Pompowanie wody ppoż.
  • Instalacje tryskaczowe
  • Instalacje hydrantowe
  • Systemy sterowania i monitoringu
  • Systemy gazowe
  • Roboty spawalnicze
  • Remonty
  • Instalacje wielobranżowe

Zaufali nam