Inwestor: General Motors Manufacturing Poland
Generalny Wykonawca: Hochtief

Zakres prac: Na terenie zakładu GMMP wykonywane były prace w kilku obiektach – zarówno rozbudowywanych budynkach (o pow. 3300 m2, 6130m2), jak też w nowych (o pow. 6950 m2). Wykonywana jest instalacja tryskaczowa i hydrantowa wewnętrzna.