Nowy garaż podziemny wchodzący w skład rozbudowywanego kompleksu Centrum-Bankowo-Finansowe Nowy Świat w Warszawie. W ramach kontraktu wykonano pompownię pożarową (instalację technologiczną, stację zaworową, z wyposażeniem zbiornika zapasu wody i monitoringiem sygnałów technicznych urządzeń i armatury w pompowni), instalację tryskaczową oraz instalację hydrantową wewnętrzną.

Inwestor: Centrum Bankowo Finansowe NOWY ŚWIAT S.A.
Generalny Wykonawca: Karmar S.A.