Inwestor: Helical Poland
Generalny wykonawca: Polimex-Mostostal SA

Zakres: Projekt oraz wykonanie kompletnego systemu instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz z pompownią i dwoma zewnętrznymi zbiornikami ppoż. poj. 952 m3.

 

Gliwice 1  Gliwice 2  Gliwice 3