Inwestor: Pittsburgh Glass Works Poland (USA)
Generalny Wykonawca: Polimex-Mostostal SA

Zakres: Projekt oraz wykonanie kompletnego systemu instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz z pompownią i zbiornikiem ppoż. poj. 800 m3.

 

Fabryka 1  Fabryka 2  Fabryka 3

Fabryka 4