Potencjał

Potencjał wykonawczy jest mocną stroną firmy. Jego źródłem jest składający się z wykwalifikowanej kadry zespół inżynierów , techników i monterów . Potencjał ten może być pomnożony poprzez stałe związki ze specjalistami współpracujących od lat na zasadach kontraktów terminowych. Zakład mechaniczny dysponuje wydajnym wyposażeniem służącym prefabrykacji elementów instalacji przeciwpożarowych na potrzeby realizowanych projektów.

Proces

Proces realizacji zamówień jest maksymalnie uproszczony i dobrze zorganizowany. Polega na opracowaniu i uzgodnieniu projektu (jeżeli inwestor nie dysponuje projektem), skompletowaniu dostaw, prefabrykację w zakładzie produkcyjnym oraz montaż urządzeń systemu/instalacji przez wyspecjalizowane brygady specjalistów. Stosowana technologia i zakres prefabrykacji w zakładzie produkcyjnym umożliwia płynny i efektywny montaż instalacji na obiekcie i gwarantuje terminowe oraz zgodne z kontraktem wykonanie prac. Jak wykazała dotychczasowa praktyka elastyczność stosowanej organizacji produkcji oraz montażu wspomagała współpracę z klientami i pozwalała w sposób satysfakcjonujący spełniać ich wymagania.

Jakość i terminowość

Jakość i terminowość prac jest nierozerwalnie związana z przyjętą technologią organizacji produkcji oraz montażu. Materiały oraz półprodukty stosowane w systemach tryskaczowych są uznanej jakości i posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności i atesty. W zależności od grupy zawodowej pracownicy legitymują się niezbędnymi uprawnieniami UDT i TÜV zarówno w kraju i za granicą.

Nasze realizacje

Dlaczego my?

  • Kompleksowa obsługa inwestycji od projektu pod klucz
  • Indywidualne podejście do każdej inwestycji
  • Szeroki zakres kompetencji
  • Bogate referencje – wdrożyliśmy szereg projektów w polskich realiach procesu inwestycyjnego
  • Znajomość rynku budowlanego i wiedza nt trendów rozwojowych w dziedzinie ppoż
  • Profesjonalizm usług